Måns Henningson

Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Göran Gustafssonprisen - Fysik 2006

Motivering
för sin forskning om en ny klass av kvantteorier i sex rumtidsdimensioner
Pressmeddelande