Magnus Berggren

Linköpings universitet

Göran Gustafssonprisen - Kemi 2005

Motivering

"för sin forskning kring elektrokemiska komponenter byggda på ledande polymerer"

Pressmeddelande