Magnus Berggren

Linköpings universitet

Göran Gustafssonprisen - Kemi 2005

Motivering
"för sin forskning kring elektrokemiska komponenter byggda på ledande polymerer"
Pressmeddelande