Göran Gustafssonprisen 2005

Två kvinnliga och tre manliga forskare från universiteten i Lund, Linköping, Stockholm och Uppsala belönas med de största nationella priserna inom naturvetenskap. Områdena rör allt från atomers svängningar till bildningen av vita blodkroppar.

Årets Göran Gustafssonpriser på vardera 4,6 milj kronor tilldelas:

Adrian Constantin, 34 år, professor vid matematiska institutionen, Lunds universitet och vid Trinity College, Dublin, Irland, får priset i matematik för sina arbeten inom ickelinjära partiella differentialekvationer.

Eva Lindroth, 44 år, professor vid institutionen för fysik (Fysikum), Stockholms universitet, får årets pris i fysik för sina studier av resonansfenomen i atomära system.

Magnus Berggren, 36 år, professor vid institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet, tilldelas kemipriset för sin forskning kring elektrokemiska komponenter byggda på ledande polymerer.

Siv Andersson, 45 år, professor vid institutionen för evolution, genomik och systematik, Uppsala universitet, får priset i molekylärbiologi för sina studier av de molekylära mekanismerna bakom evolutionen hos alfa-proteobakterier.

Sten Eirik Jacobsen, 44 år, professor vid stamcellscentrum, Lunds universitet, får medicinpriset för sina studier av regleringen av blodbildning från blodbildande stamceller.

Göran Gustafssonprisen – de största nationella prisen för naturvetenskaplig forskning – anses vara de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen bland yngre svenska forskare. Förutom ett personligt pris på 100 000 kr får varje pristagare 4,5 miljoner kronor till sin forskning, fördelat på tre år. I år spänner de belönade områdena ämnen från atomers svängningar till bildandet av chockvågor och regleringen av stamceller i blodet.

Prisen delas ut av Kungl. Vetenskapsakademiens preses Jan Lindsten vid akademiens högtidssammankomst den 31 mars kl. 17.00 på Musikaliska akademien, Nybrokajen 11. De journalister eller fotografer som vill träffa pristagarna under dagen eller delta vid prisutdelningen, var vänlig kontakta Jonas Förare, se kontaktuppgifter nedan.

Göran Gustafssonprisen
Priserna utdelas årligen sedan 1991 inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin av Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Stiftelsen förvaltar ett kapital om drygt en miljard kronor. Prisnomineringar kommer från landets
universitet och högskolor och bereds av Kungl. Vetenskapsakademien.

—————————————-

Jonas Förare, vetenskapsredaktör och pressansv.,
tel. 08-673 95 44, mobil 0703-27 72 00,
e-post: jonas@kva.se

Information lämnas även av Göran Grimvall, huvudsekreterare för Göran Gustafssons stiftelse,
08-553 78 160 (arb), 08-510 10 315 (hem), e-post: grimvall@theophys.kth.se

Dokument