Lars E.O. Svensson

Stockholms Universitet

Söderbergska priset - Ekonomiska vetenskaper 1991

Motivering
"för framstående bidrag till teorin för internationell handel och intertemporal makroekonomi"