Kurt Johansson

Kungl. Tekniska Högskolan

Göran Gustafssonprisen - Matematik 2002

Motivering
Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.
Pressmeddelande