Kurt Grönfors

Göteborgs Universitet

Söderbergska priset - Rättsvetenskap 1989

Motivering
"för en mycket omfattande och till ämnesinnehållet bred rättsvetenskaplig produktion, som utövat och utövar ett betydande inflytande inte blott inom svensk civlrätt, i första hand transporträtt, utan även inom den internationella diskussionen på detta fält. Härtill kommer betydande insatser inom det nordiska och internationella juridiska arbetet samt en mycket framgångsrik verksamhet som akademisk forskningsledare och skapare av en rättsvetenskaplig forskningssmiljö i Göteborg"