Kristian Pietras

Lunds universitet

Göran Gustafssonprisen - Medicin 2019

Motivering

”för sin genombrytande analys av den cancerassocierade mikromiljön och dess roll i tumörutveckling”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information