Kristian Pietras

Lunds universitet

Göran Gustafssonprisen - Medicin 2019

Motivering
”för sin genombrytande analys av den cancerassocierade mikromiljön och dess roll i tumörutveckling”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information