Kimberly Dick Thelander

Lunds universitet

Göran Gustafssonprisen - Kemi 2023

Motivering

”för studier av nanomaterials atomära uppbyggnad och dess karakterisering med hjälp av in-situ-elektronmikroskopi”.

Pressmeddelande