Jussi Taipale

Karolinska Institutet

Göran Gustafssonprisen - Molekylär biologi 2011

Motivering
"för sina upptäckter av intracellulära signaleringsmekanismer i utvecklingsbiologiska förlopp och i uppkomsten av cancer"
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information