Jussi Taipale

Karolinska Institutet

Göran Gustafssonprisen - Molelylär biologi 2011

Motivering

"för sina upptäckter av intracellulära signaleringsmekanismer i utvecklingsbiologiska förlopp och i uppkomsten av cancer"

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information