Sveriges största nationella forskarpriser – Göran Gustafssonprisen – offentliggörs och delas ut idag

Göran Gustafssonprisen – de största nationella prisen för naturvetenskaplig forskning – anses vara de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen bland yngre svenska forskare. Årets pristagare belönas för forskning på matematiken bakom Big bang, organiska solceller, datorsimulerade katalysprocesser, genteknik mot cancer och hur man kan förbättra människans arbetsminne. De fem pristagarna får dela på 23 miljoner kronor. Priserna delas ut idag på Vetenskapsakademiens högtidssammankomst på Musikaliska Akademien, kl. 17.00.

2011 års Göran Gustafssonpriser tilldelas inom:

Matematik

till Hans Ringström, docent i matematik vid Kungliga Tekniska högskolan, ”för sina fundamentala och internationellt mycket uppmärksammade bidrag till studiet av dynamiken inom kosmologiska modeller, speciellt vad gäller den kosmiska censurförmodan”.

Fysik

till Ellen Moons, docent i materialfysik vid Karlstads universitet, ”för sina avgörande forskningsinsatser om grundläggande egenskaper för organiska och hybridbaserade solceller”.

Kemi

till Fahmi Himo, professor i kvantkemi vid Stockholms universitet, ”för sin utveckling och tillämpning av kvantmekaniska tekniker för klargörande av enzymatisk och homogen katalys av kemiska reaktioner”.

Molekylärbiologi

till Jussi Taipale, professor i medicinsk systembiologi vid Karolinska Institutet, ”för sina upptäckter av intracellulära signaleringsmekanismer i utvecklingsbiologiska förlopp och i uppkomsten av cancer”.  

Medicin

till Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet, ”för sin uppmärksammade forskning kring neuronal plasticitet, som visar att träning kan påverka arbetsminnets kapacitet”.

Prissumma: Varje pristagare får 4,5 miljoner kronor i forskningsanslag, fördelat på tre år, samt ett personligt pris på 100 000 kronor.

Göran Gustafssonprisen utdelas årligen sedan 1991 inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin av Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Prisnomineringar kommer från landets universitet och högskolor och bereds av Kungl. Vetenskapsakademien, som också delar ut prisen under sin högtidsdag den 31 mars. Stiftelsen förvaltar ett kapital om cirka en miljard kronor.

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Dokument