Jonas Frisén

Karolinska Institutet

Göran Gustafssonprisen - Molelylär biologi 2002

Motivering

Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.

Pressmeddelande