Jonas Frisén

Karolinska Institutet

Göran Gustafssonprisen - Molekylär biologi 2002

Motivering
Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.
Pressmeddelande