John Maynard Smith

University of Sussex

Crafoordpriset - Biovetenskaper 1999

Motivering
”för grundläggande bidrag till den begreppsmässiga utvecklingen av den evolutionära biologin”
Pressmeddelande