Johan Ericson

Karolinska institutet, Stockholm

Göran Gustafssonprisen - Molekylär biologi 2006

Motivering
för sina studier av differentieringen hos neuronala stamceller
Pressmeddelande