Johan Ericson

Karolinska institutet, Stockholm

Göran Gustafssonprisen - Molelylär biologi 2006

Motivering

för sina studier av differentieringen hos neuronala stamceller

Pressmeddelande