Jenny Mjösberg

Karolinska Institutet

Göran Gustafssonprisen - Medicin 2023

Motivering

”för hennes framstående bidrag till förståelsen av medfödda lymfoida cellpopulationer och deras roller i mänsklig sjukdom”.

Pressmeddelande