Jean-Pierre Sauvage

University of Strasbourg, France

Nobelpriset - Kemi 2016

Motivering
”för design och syntes av molekylära maskiner”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information