Nobelpriset i kemi 2016

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi 2016 till Jean-Pierre Sauvage, l’Université de Strasbourg, Frankrike Sir Fraser Stoddart, Northwestern University, Evanston, IL, USA och Bernard L. Feringa, Rijksuniversiteit Groningen, Nederländerna

”för design och syntes av molekylära maskiner”.

De har utvecklat världens minsta maskiner

En väldigt liten hiss, konstgjorda muskler och minimala motorer. 2016 års Nobelpris i kemi går till Jean-Pierre Sauvage, Sir Fraser Stoddart och Bernard L. Feringa för deras formgivning och framställning av molekylära maskiner. De har utvecklat molekyler vars rörelser går att kontrollera och som – när energi tillförs – kan utföra ett arbete.

Utvecklingen inom datortekniken visar vilken revolution en miniatyrisering av teknik kan leda till. 2016 års Nobelpristagare i kemi har miniatyriserat maskiner och tagit kemin till en ny dimension.

Första steget mot en molekylär maskin tog Jean-Pierre Sauvage när han 1983 lyckades länka ihop två ringformade molekyler till en kedja, kallad katenan. Normalt sitter molekyler ihop med starka kovalenta bindningar där atomerna delar elektroner, men i kedjan satt de istället ihop med en friare mekanisk bindning. För att en maskin ska kunna utföra ett arbete krävs att den består av delar som kan röra sig gentemot varandra. De två sammanflätade ringarna uppfyllde just detta krav.

Andra steget tog Fraser Stoddart när han 1991 utvecklade en rotaxan, där han trädde en molekylär ring på en tunn molekylär axel och visade att ringen kunde röra sig längs axeln. Utifrån rotaxaner har han bland annat utvecklat en molekylär hiss, en molekylär muskel och ett molekylbaserat datorchip.

Bernard Feringa var först med att utveckla en molekylär motor; år 1999 fick han ett molekylärt rotorblad att kontinuerligt snurra åt ett och samma håll. Med hjälp av molekylära motorer har han bland annat designat en nanobil och fått rotation på en glasstav som är 10 000 gånger större än själva motorn.

2016 års Nobelpristagare i kemi har tagit molekylära system bort från jämviktens dödläge, till energifyllda tillstånd där deras rörelser går att styra. Utvecklingsmässigt befinner sig molekylära maskiner i samma stadium som den elektriska motorn på 1830-talet, då vetenskapsmän kunde visa upp diverse snurrande vevar och hjul utan att veta att det skulle leda fram till tvättmaskiner, fläktar och matberedare. Molekylära maskiner kommer sannolikt att användas i exempelvis nya material, sensorer och energilagringssystem.

Ben Feringas fyrhjulsdrivna nanobil. Illustration: Johan Jarnestad.

Jean-Pierre Sauvage, född 1944 (71 år) i Paris, Frankrike. Fil.dr 1971 vid l’Université de Strasbourg, Frankrike. Professeur émérite vid l’Université de Strasbourg och Directeur de Recherche émérite vid Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Frankrike.

Sir Fraser Stoddart, född 1942 (74 år) i Edinburgh, Storbritannien. Fil.dr 1966 vid Edinburgh University, Storbritannien. Board of Trustees Professor of Chemistry vid Northwestern University, Evanston, IL, USA.

Bernard L. Feringa, född 1951 (65 år) i Barger-Compascuum, Nederländerna. Fil.dr 1978 vid Rijksuniversiteit Groningen, Nederländerna. Professor i organisk kemi vid Rijksuniversiteit Groningen, Nederländerna.

Prissumma: 8 miljoner svenska kronor, delas lika mellan pristagarna.

 

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Nobelpriset® och Nobelmedaljen är Nobelstiftelsens registrerade varumärken.

Dokument

Pressmeddelande

Populärvetenskaplig information

Scientific Background

Illustration: Nanobil

Illustration: Molekylär kedja

Illustration Molekylära knutar

lIllustration: Molekylär skyttel

Illustration: Molekylär hiss

lIllustration: Elastisk molekylär struktur

Illustration: Molekylär motor

Kontakt

Presskontakt:

Jessica Balksjö Nannini, Pressansvarig, 08-673 95 44, 070-673 96 50, jessica.balksjo@kva.se

Sakkunnig:

Olof Ramström, Ledamot av Nobelkommittén för kemi, 08-790 69 15, 070-433 42 60, ramstrom@kth.se

Mer information

Pristagarna
Jean-Pierre Sauvage, University of Strasbourg, France

Sir Fraser Stoddart, Northwestern University, Evanston, IL, USA

Bernard L. Feringa, Ben Feringa Research Group

Bokkapitel

Sauvage, J.-P., Duplan, V. och Niess, F. (2016) Contractile and Extensile Molecular Systems: Towards Molecular Muscles. In R. M. Izatt (Ed.) Macrocyclic and Supramolecular Chemistry: How Izatt-Christensen Award Winners Shaped the Field. (s. 444-464). John Wiley & Sons, Inc

Artiklar

Capecelatro, A.N. (2007) From Auld Reekie to the City of Angels, and all the Meccano in between: A Glimpse into the Life and Mind of Sir Fraser Stoddart. The UCLA USJ., 20,1-7.

Stoddart, J.F. (2009) The Master of Chemical Topology. Chem. Soc. Rev., 38,1521-1529.

Weber, L. och Feringa, B.L. (2009) “We Must be Able to Show How Science is Beneficial to Society.” Chimia, 63 (6),352-356.

Feringa, B.L. (2011) Ben L. Feringa. Angew. Chem. Int. Ed., 50, 1470-1472.

Peplow, M. (2015) The Tiniest Lego: a tale of nanoscale motors, rotors, switches and pumps. Nature., 525, 18-21.

Video

NorthwesternU (2008, maj 28). Nanotechnology Town Hall Meeting – Sir J. Fraser Stoddart.

Francis Villatoro (2011, nov. 9). A four-wheeled molecule moving on a metal surface.

Elsevier Journals (2016, sept. 7). Tetrahedon Prize 2016.

Nature (2011, nov. 10). Electrically driven directional motion of a four-wheeled molecule on a metal surface.

Nature (2006, mar. 8). Molecular machines: Nanomotor rotates microscale objects.