James J Heckman

University of Chicago

Ekonomipriset 2000

Motivering
"till James Heckman för hans utveckling av teori och metoder för analys av selektiva urval''''2
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information