Ingvar Pehrson

Ingvar Lindqvistprisen 1998

Motivering
"för hans engagerande och inspirerande insatser som lärare"
Pressmeddelande