Ingvar Pehrson

Ingvar Lindqvistprisen 1998

Motivering

"för hans engagerande och inspirerande insatser som lärare"

Pressmeddelande