Ingen Utdelning

Ingvar Lindqvistprisen 1999

Motivering
Inga priser utdelades 1999 p.g.a. ändrad handläggningsordning.