Ilona Riipinen

Stockholms universitet

Göran Gustafssonprisen - Fysik 2023

Motivering

”för sin banbrytande forskning rörande atmosfäriska aerosolpartiklar och deras inverkan på moln, klimat och människors hälsa.”

Pressmeddelande