Harry F. Noller

University of California Santa Cruz, USA

Gregori Aminoffs pris 2012

Motivering
”för deras kristallografiska studier av ribosomer och dessas roll i tolkningen av livets genetiska kod”
Pressmeddelande