Hao Wu

Boston Children’s Hospital, Harvard Medical School, USA

Gregori Aminoffs pris 2024

Motivering

”för banbrytande kristallografiska och elektronmikroskopiska studier av det medfödda immunförsvarets komplexa proteinstrukturer och cellers multimolekylära signaleringskomplex, studier som medfört ett paradigmskifte i förståelsen av cellers signalvägar”

Pressmeddelande