Hans Ringström

Kungliga Tekniska högskolan

Göran Gustafssonprisen - Matematik 2011

Motivering
"för sina fundamentala och internationellt mycket uppmärksammade bidrag till studiet av dynamiken inom kosmologiska modeller, speciellt vad gäller den kosmiska censurförmodan"
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information