Hans Ringström

Kungliga Tekniska högskolan

Göran Gustafssonprisen - Matematik 2011

Motivering

"för sina fundamentala och internationellt mycket uppmärksammade bidrag till studiet av dynamiken inom kosmologiska modeller, speciellt vad gäller den kosmiska censurförmodan"

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information