Gulnara Yusupova

Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire, France

Gregori Aminoffs pris 2012

Motivering
”för deras kristallografiska studier av ribosomer och dessas roll i tolkningen av livets genetiska kod”
Pressmeddelande