Fredrik Viklund

KTH

Göran Gustafssonprisen - Matematik 2023

Motivering

”för framstående bidrag inom stokastisk geometri och teorin för kritiska gittermodeller i statisk mekanik”.

Pressmeddelande