Fredrik Laurell

Kungl. Tekniska högskolan, Stockholm

Göran Gustafssonprisen - Fysik 2003

Motivering

Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.

Pressmeddelande