Felix Ryde

KTH

Göran Gustafssonprisen - Fysik 2016

Motivering
”för hans genuint nytänkande forskning rörande de observationer av våldsamma astropartikelfysikaliska fenomen, vars vetenskapliga förklaringar kan utvidga vår bild av universum”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information