Fahmi Himo

Stockholms universitet

Göran Gustafssonprisen - Kemi 2011

Motivering

"för sin utveckling och tillämpning av kvantmekaniska tekniker för klargörande av enzymatisk och homogen katalys av kemiska reaktioner"

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information