Eva Lindroth

Stockholms universitet

Göran Gustafssonprisen - Fysik 2005

Motivering

"för sina studier av resonansfenomen i atomära system"

Pressmeddelande