Eva Lindroth

Stockholms universitet

Göran Gustafssonprisen - Fysik 2005

Motivering
"för sina studier av resonansfenomen i atomära system"
Pressmeddelande