Enrico Bombieri

Institute for Advanced Study, Princeton, USA

Crafoordpriset - Matematik och Astronomi 2020

Motivering
”för enastående och inflytelserika bidrag inom alla matematikens huvudområden, framför allt inom talteori, analys och algebraisk geometri”
Pressmeddelande