Crafoordpristagare upptäckte solvinden och löste matematiska gåtor

Upptäckaren av solvinden, Eugene Parker, och en av matematikens stora problemlösare, Enrico Bombieri, får årets Crafoordpris i astronomi respektive matematik. Crafoordpriset uppgår till sex miljoner svenska kronor och delas ut av Kungl. Vetenskapsakademien i samarbete med Crafoordska stiftelsen i Lund.

Fundamentala upptäckter om rymden

Just nu är Parker Solar Probe på väg allt närmare solen. Sonden, som rapporterade sina första resultat före jul, skickades ut av NASA 2018, och är den första som fått sitt namn av en nu levande person – Eugene N. Parker, professor emeritus vid University of Chicago, USA.

Eugene Parker står bakom flera fundamentala upptäckter, både när det gäller solen och andra stjärnors gasomgivningar. Han har dessutom utarbetat teorin för hur solvinden uppkommer och hur magnetfält uppkommer och förändras i rymden. När han lade fram sina teorier för över 50 år sedan ifrågasattes de först starkt men kunde senare bekräftas vid observationer med rymdfarkoster.

Eugene Parker var den som först insåg att solen inte är i jämvikt som man tidigare trott. Tvärtom ger den ifrån sig massa. Den laddade gas av joner och elektroner som utgör solens ”atmosfär” expanderar ut i en solvind som breder ut sig i vårt planetsystem. Hans idéer ligger också till grund för alla förutsägelser om rymdvädret som kan störa ut satelliter och orsaka strömavbrott här på jorden.

Han får nu ta emot Crafoordpriset i astronomi ”för banbrytande och fundamentala studier av solvinden samt stjärnors och galaxers magnetfält”.

Eugene Parker blev till en början helt tyst när han fick höra nyheten om priset.

– Först tappade jag andan helt. Jag gjorde ingenting på några minuter. Jag kände förstås till Crafoordpriset, så jag blev förvånad, på ett bra sätt.

Med en passion för talteori

Samtidigt tilldelas Enrico Bombieri, Institute for Advanced Study, Princeton, USA priset i matematik ”för enastående och inflytelserika bidrag inom alla matematikens huvudområden, framför allt inom talteori, analys och algebraisk geometri”.

Enrico Bombieri tillhör en alltmer sällsynt skara matematiker med förmåga att lösa problem inom nästan alla matematikområden. Hans största passion har dock hela tiden varit talteorin som är läran om heltalen. Han var bara 16 år när han publicerade sitt första arbete inom talteori och han är bland annat en av världens främsta experter på Riemanns hypotes rörande primtalens fördelning.

Enrico Bombieri har gjort stora insatser inom algebra, avancerad geometri och komplex analys. Han har dessutom varit med om att lösa Bernsteins problem. Detta är en variant av Plateaus problem att matematiskt beskriva formen på den såphinna som bildas när en sluten ståltråd doppas i en såpalösning.

Enrico Bombieri har vid ett flertal tillfällen besökt Sverige och Kungl. Vetenskapsakademiens Institut Mittag-Leffler. Han är mycket glad över att nu ha tilldelats Crafoordpriset i matematik.

– Det kom som en total överraskning. Jag har fått en del utmärkelser sedan tidigare men jag gläder mig särskilt åt det här priset på grund av den samhörighet jag känt med svenska matematiker, säger han efter att ha nåtts av nyheten.

FAKTA om priset

Crafoordpriset delas ut i samarbete mellan Kungl. Vetenskapsakademien och Crafoordska stiftelsen i Lund. Akademien ansvarar för att utse pristagare. Ämnesområdena, som växlar varje år, är matematik och astronomi, geovetenskaper, biovetenskaper och polyartrit (till exempel ledgångsreumatism). Pris inom polyartrit delas bara ut de år sådana vetenskapliga framsteg gjorts att ett pris är motiverat. Prisets områden är valda för att komplettera Nobelpriset.

Årets pristagare i matematik och astronomi får vardera sex miljoner svenska kronor.

Priset kommer att delas ut under Crafoord Days i Lund 25-27 april då det även arrangeras prisföreläsning och symposium i astronomi och matematik.

FAKTA om pristagarna

Astronomi

Eugene N. Parker, S. Chandrasekhar Distinguished Service Professor Emeritus, Department of Astronomy and Astrophysics, Enrico Fermi Institute, University of Chicago, USA. Han är född 1927 i Houghton, Michigan, USA, och erhöll 1951 en fil.dr vid California Institute of Technology, Caltech, Pasadena, USA.

Läs mer på University of Chicagos webbplats

Matematik

Enrico Bombieri, Professor Emeritus, School of Mathematics, Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey, USA. Han är född 1940 i Milano, Italien och erhöll 1963 en fil.dr vid Università degli Studi di Milano, 1963.

Läs mer på Institute for Advanced Studys webbplats

Kontaktpersoner

Sakkunniga

Astronomi

Jan-Erik Wahlund
Ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien
Docent vid Institutet för rymdfysik och institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet
jwe@irfu.se
076-769 78 77

Matematik

Ari Laptev
Ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien
Professor emeritus i matematik vid KTH, Stockholm, och professor vid Imperial College London
laptev@kth.se
076-677 88 10

Presskontakt

Eva Nevelius
Pressansvarig vid Kungl. Vetenskapsakademien
eva.nevelius@kva.se
070-878 67 63

 

Read more about the Prize and former Laureates