Emmanuelle Charpentier

Umeå universitet

Göran Gustafssonprisen - Molelylär biologi 2014

Motivering

”för sina viktiga upptäckter av de mekanismer som styr bakteriell immunitet vilket lett till utveckling av ett molekylärt verktyg för modifiering av gener”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information