Emmanuelle Charpentier

Umeå universitet

Göran Gustafssonprisen - Molekylär biologi 2014

Motivering
”för sina viktiga upptäckter av de mekanismer som styr bakteriell immunitet vilket lett till utveckling av ett molekylärt verktyg för modifiering av gener”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information