Göran Gustafssonprisen 2014

Göran Gustafssonprisen hör till de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen bland yngre svenska forskare. Årets fem pristagare delar på nästan 24 miljoner kronor och belönas för sin forskning om numeriska beräkningsalgoritmer, mikrovågor på nanonivå, misslyckade och felveckade proteiner, mekansimer som styr bakteriell immunitet samt tarmflorans betydelse för sjukdomar såsom diabetes.

2014 års Göran Gustafssonpriser tilldelas inom:

Matematik

till Anna-Karin Tornberg, professor i numerisk analys, KTH,

”för hennes utveckling och analys av snabba numeriska beräkningsalgoritmer som används för att simulera vätskor med flera faser och koppling till rörliga gränsytor”

Kontakt: 070-586 31 23, akto@kth.se

Fysik

till Johan Åkerman, professor i experimentell fysik, Göteborgs universitet,

”för hans forskning inom spinntronik och nanomagnetism”

Kontakt: 070-710 43 60, johan.akerman@physics.gu.se

Kemi

till Per Hammarström, professor i proteinkemi, Linköpings universitet,

”för molekylära studier av proteiners aggregering”

Kontakt: 0708-14 12 35, perha@ifm.liu.se

Molekylärbiologi

till Emmanuelle Charpentier, docent i molekylär patogenes, Umeå universitet,

”för sina viktiga upptäckter av de mekanismer som styr bakteriell immunitet vilket lett till utveckling av ett molekylärt verktyg för modifiering av gener”

Kontakt: 090-785 08 15, emmanuelle.charpentier@mims.umu.se

Medicin

till Fredrik Bäckhed, professor, Göteborgs universitet,

”för sin uppmärksammade och nyskapande forskning om tarmflorans betydelse för metabola sjukdomar som diabetes”

Kontakt: 070-218 23 55, fredrik.backhed@wlab.gu.se

Prissumma: Varje pristagare får 4,5 Mkr i forskningsanslag, fördelat på tre år, samt ett personligt pris på 250 000 kronor.
Prisutdelning: Måndag 31 mars på Vetenskapsakademiens högtidssammankomst i Konserthuset, Stockholm.
Mer information: Populärvetenskapliga texter om pristagarna och deras forskning finns som bilaga. Högupplösta pressbilder finns att ladda ned på http://kva.se, där även en Video News release finns med pristagarnas presentationer.

Göran Gustafssonprisen
Priserna utdelas årligen sedan 1991 inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin av Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Prisnomineringar kommer från landets universitet och högskolor och bereds av Kungl. Vetenskapsakademien, som också överlämnar prisen. Stiftelsen förvaltar ett kapital om cirka en miljard kronor.

Dokument

Populärvetenskaplig information

Göran Grimvall
Huvudsekreterare för
Göran Gustafssons stiftelse
08-553 781 60, 0730-58 03 15
grimvall@kth.se