Ellen Moons

Karlstads universitet

Göran Gustafssonprisen - Fysik 2011

Motivering

"för sina avgörande forskningsinsatser om grundläggande egenskaper för organiska och hybridbaserade solceller"

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information