Edward Witten

Institute for Advanced Study,Princeton, NJ, USA

Crafoordpriset - Matematik och Astronomi 2008

Motivering
”för deras viktiga insatser inom matematiken inspirerade av modern teoretisk fysik”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information