Crafoordpriset i matematik och astronomi 2008

Årets pris tilldelas Maxim Kontsevich, Edward Witten och Rashid Alievich Sunyaev. Det belönar matematiska upptäckter av betydelse för de grundläggande naturlagarna, samt forskning om svarta hål och det tidiga universum.

Crafoordpriset i matematik och astronomi 2008
Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Crafoordpriset i matematik och astronomi år 2008 med ena hälften (matematik) gemensamt till

Maxim Kontsevich, Institut des Hautes Études Scientifiques (IHÉS),Bures-sur-Yvette, Frankrike och
Edward Witten, Institute for Advanced Study,Princeton, NJ, USA,

”för deras viktiga insatser inom matematiken inspirerade av modern teoretisk fysik”

och med andra hälften (astronomi) till

Rashid Alievich Sunyaev, Space Research Institute (IKI) of the Russian Academy of Sciences, Moskva, Ryssland och Max Planck Institute for Astrophysics, Garching, Tyskland,

”för hans avgörande insatser inom högenergiastrofysik och kosmologi, speciellt processer och dynamik runt svarta hål och neutronstjärnor samt påvisandet av den diagnostiska kraften hos strukturer i bakgrundsstrålningen”.

Gränsöverskridande matematik och det extrema universum
Årets Crafoordpris kombinerar abstrakt matematik med astrofysik. Det belönar matematiska upptäckter av betydelse för de fundamentala naturlagarna, samt forskning om svarta hål och det tidiga universum.

Matematik
Pristagarna i matematik, matematikern Maxim Kontsevich och den teoretiske fysikern Edward Witten, har använt fysikens metoder för att utveckla revolutionerande ny matematik avsedd för att studera olika typer av geometriska objekt. Deras arbeten är inte bara av stort inomvetenskapligt intresse för matematiken, utan kan också komma att få tillämpningar inom helt andra områden. Resultaten är av betydande värde för fysiken och forskningen om universums fundamentala naturlagar. Enligt strängteorin, som är ett ambitiöst försök att formulera en teori för samtliga
naturkrafter, utgörs universums minsta beståndsdelar av vibrerande strängar. Teorin förutsäger existensen av extra dimensioner och är matematiskt mycket krävande. Pristagarna har löst flera viktiga matematiska problem relaterade till strängteorin och på så sätt bland annat banat väg för dess vidareutveckling.

Astronomi
Pristagaren i astronomi, Rashid Sunyaev, har studerat universums mest extrema processer och utvecklat teoretiska modeller för hur svarta hål slukar materia och uppkomsten av struktur hos den kosmologiska bakgrundsstrålningen. Hans beskrivning av hur materia faller in mot ett svart hål och bildar en tunn, snabbt roterande skiva är en förutsättning för att förstå hur svarta hål kan utgöra universums mest kraftfulla strålningskällor. Sunyaevs arbeten om den kosmologiska bakgrundsstrålningen har inspirerat till mätningar som ger ledtrådar till universums skapelse och uppbyggnad. Strålningen härstammar från en tid när universum var bara några hundra tusen år gammalt och bär på information om vad som hände vid Big Bang. På sin väg mot oss har den dessutom påverkats av materiefördelningen i galaxhopar miljarder år senare.
_________________________________

Maxim Kontsevich, rysk och fransk medborgare. Född 1964 i Khimki, Ryssland. F.D. i matematik 1992 vid University of Bonn, Tyskland. Professor vid Institut des Hautes Études Scientifiques (IHÉS), Bures-sur-Yvette, Frankrike.
www.ihes.fr/IHES-A/People/pers-scienA.html

Edward Witten, amerikansk medborgare. Född 1951 i Baltimore, MD, USA. F.D. i fysik 1976 vid Princeton University, NJ, USA. Charles Simonyi Professor vid School of Natural Sciences, Institute for Advanced Study, Princeton, NJ, USA.
www.sns.ias.edu/~witten

Rashid Alievich Sunyaev, rysk medborgare. Född 1943 i Tashkent, Uzbekistan. F.D. i astrofysik 1968 vid Moscow University, Ryssland. Chef för Department of High Energy Astrophysics, Space Research Institute (IKI), Russian Academy of Sciences, Moskva, Ryssland. Professor vid Max Planck Institute for Astrophysics, Garching, Tyskland.
http://hea.iki.rssi.ru, www.mpa-garching.mpg.de/~sunyaev

Prissumma: 500 000 USD. Kontsevich och Witten delar på den ena hälften och Sunyaev tilldelas den andra hälften.

Kontaktpersoner:
Erik Huss, pressansvarig, tel. 08-6739544, 070-6739650, erik.huss@kva.se
Jan-Erik Roos, prof. i matematik, Stockholms univ., tel. 08-164531, jeroos@math.su.se
Torsten Ekedahl, prof. i matematik, Stockholms univ., tel. 08-164526, teke@math.su.se
Arne Ardeberg, prof. i astronomi, Lunds univ. tel. 046-2227290, 070-3697005, arne@astro.lu.se
Claes Fransson, prof. i astrofysik, Stockholms univ., tel. 08-55378517, 070-3654595, claes@astro.su.se

Prisutdelningen kommer att hållas på Kungl. Vetenskapsakademien den 23 april 2008 i H.M. Konungens närvaro.