Edward O Wilson

Harvard University

Crafoordpriset - Biovetenskaper 1990

Motivering
”för den öbiogeografiska teorin om artrikedom och dynamiken i organismsamhällen på öar och i biotopfragment med olika isoleringsgrad”
Pressmeddelande