Derek Parfit

University of Oxford, UK

Rolf Schockprisen - Logik och filosofi 2014

Motivering

”för hans banbrytande bidrag rörande personlig identitet, hänsyn till framtida generationer, och analys av moralisk teoribildning”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information