Rolf Schockprisen 2014 – Rolf Schock förenar filosofi, matematik, musik och konst

Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Musikaliska Akademien och Kungliga Akademien för de fria konsterna har beslutat att Rolf Schockprisen 2014, om sammanlagt 2,4 miljoner kronor, ska tilldelas inom:

LOGIK OCH FILOSOFI
Professor DEREK PARFIT, University of Oxford, England

för hans banbrytande bidrag rörande personlig identitet, hänsyn till framtida generationer, och analys av moralisk teoribildning

MATEMATIK
Professor YITANG ZHANG, University of New Hampshire, USA
för hans spektakulära genombrott rörande problemet om existens av oändligt många primtalstvillingar

DE MUSIKALISKA KONSTERNA
Dirigenten HERBERT BLOMSTEDT, Sverige
för sina alltid genomlysta musikaliska gestaltningar präglade av insiktsfull humanism och gripande känslodjup, för sin förmåga att i sina interpretationer skapa meningsfulla musikaliska sammanhang som berör musikälskare över hela världen och för sin stora generositet gentemot yngre generationer musiker och dirigenter

DE VISUELLA KONSTERNA
Arkitekterna ANNE LACATON och JEAN-PHILIPPE VASSAL, Lacaton & Vassal, Frankrike
för arkitektduons lyhörda arbete med att framhäva platsens röst och samtidigt prägla den med en tydlig signatur. Framsynt ställer man sig i direkt dialog med användarna och de boende och ser värdet av att behålla och utveckla det redan befintliga

Prissumma: 600 000 kr per prisområde.
Prisutdelningen sker i Stockholm onsdagen den 22 oktober 2014.

ROLF SCHOCKPRISEN
Rolf Schock omkom i en olycka 1986 då han var endast 53 år gammal. Det kom som en stor överraskning för omgivningen att Rolf, som levt ett mycket enkelt liv, vid sin död efterlämnade en stor förmögenhet. I enlighet med hans testamente upprättades en fond för att dela ut fyra priser inom områdena logik och filosofi, matematik, de musikaliska konsterna samt de visuella konsterna. Pristagarna utses av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Musikaliska Akademien och Kungliga Akademien för de fria konsterna.

Kontakt

Pressansvarig
Kungl. Vetenskapsakademien 
Perina Stjernlöf
070-673 96 50
perina.stjernlof@kva.se

Matematik
Jan-Erik Roos, professor emeritus
Stockholms universitet
018-51 87 34
jeroos@math.su.se

Logik och filosofi
Wlodek Rabinowicz
professor i praktisk filosofi
Lunds universitet
070-482 34 56, 046-222 75 95
wlodek.rabinowicz@fil.lu.se

De musikaliska konsterna
Tomas Löndahl
ständig sekreterare
Kungl. Musikaliska Akademien
0708-20 77 57, 08-407 18 00
tomas.londahl@musakad.se

De visuella konsterna
Susanna Slöör
ständig sekreterare
Kungliga Akademien för de fria konsterna
070-792 81 86, 08-10 22 08
susanna.sloor@konstakademien.se

Dokument

Mer om pristagarna