Daniel Kahneman

Princeton University

Ekonomipriset 2002

Motivering

"för att ha infört insikter från psykologisk forskning i ekonomisk vetenskap, särskilt beträffande bedömningar och beslut under osäkerhet"

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information