Daniel Kahneman

Princeton University

Ekonomipriset 2002

Motivering
"för att ha infört insikter från psykologisk forskning i ekonomisk vetenskap, särskilt beträffande bedömningar och beslut under osäkerhet"
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information