Dan P McKenzie

University of Cambridge

Crafoordpriset - Geovetenskaper 2002

Motivering
”för hans grundläggande bidrag till förståelsen av litosfärens dynamik, särskilt plattektoniken, bildandet av sedimentationsbassänger och jordmantelns smältning”
Pressmeddelande