Clifford G Shull

Gregori Aminoffs pris 1993

Motivering
För hans utveckling och tillämpning av neutrondiffrektionsmetoder för studier av fasta ämnens atomära och magnetiska struktur.