Claudia Goldin

Harvard University, Cambridge, MA, USA

Ekonomipriset 2023

Motivering

”för att ha förbättrat vår förståelse av kvinnors arbetsmarknadsutfall”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information