Claes Gustafsson

Karolinska Institutet, Stockholm

Göran Gustafssonprisen - Kemi 2006

Motivering
för sina studier av transkriptionsprocessen i mitokondrier
Pressmeddelande