Christos Samakovlis

Stockholms universitet

Göran Gustafssonprisen - Molelylär biologi 2007

Motivering

för sin forskning kring utveckling av förgrenade organ

Pressmeddelande