Christos Samakovlis

Stockholms universitet

Göran Gustafssonprisen - Molekylär biologi 2007

Motivering
för sin forskning kring utveckling av förgrenade organ
Pressmeddelande