Carel Faber

Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm

Göran Gustafssonprisen - Matematik 2007

Motivering
för sina arbeten inom klassisk matematik, i synnerhet om kurvors kohomologi
Pressmeddelande