Brian J. Druker

Oregon Health & Science University

Sjöbergpriset 2019

Motivering
”för avgörande insatser vid den kliniska utvecklingen av målstyrd behandling, riktad mot cancercellers genetiska förändringar”
Pressmeddelande