Bertil Bengtsson

Söderbergska priset - Ekonomiska vetenskaper 1993

Motivering

"för omfattande och kvalitativt högtstående vetenskapliga produktion inom skadeståndsrätt, kontraktsrätt och fastighetsrätt"