Bertil Bengtsson

Söderbergska priset - Rättsvetenskap 1993

Motivering

"för omfattande och kvalitativt högtstående vetenskapliga produktion inom skadeståndsrätt, kontraktsrätt och fastighetsrätt"