Bernhard Mehlig

Göteborgs universitet

Göran Gustafssonprisen - Fysik 2010

Motivering
"för att ha banat nya vägar inom statistisk fysik. Han har löst problem inom komplexa system och turbulens som tidigare ansetts för svåra att finna analytiska lösningar till. Detta inbegriper t.ex. frågan om hur regn bildas i moln. Hans senaste arbeten är viktiga för att förstå hur planeter bildas, vilket visar spännvidden i hans forskning"
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information