Bernard L. Feringa

University of Groningen, the Netherlands

Nobelpriset - Kemi 2016

Motivering

”för design och syntes av molekylära maskiner”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information